MIEJSCE WYKONANIA
UJŚCIE

INWESTOR
ARDAGH GLASS S.A.

ROZPOCZĘCIE/ZAKOŃCZENIE
08. 2012 – 03.2013

WARTOŚĆ INWESTYCJI
15 930 000 zł

Realizacja na zlecenie firmy ARDAGH GROUP, lidera w dziedzinie opakowań dla największych światowych marek. Inwestycja obejmowała rozbudowę hali pieca szklarskiego, wykonanie fundamentów pod nowy piec szklarski i urządzenia technologiczne. Wszystkie prace prowadzone były równolegle z funkcjonującym zakładem huty szkła, w związku z powyższym szczególny nacisk położono na precyzję i bezpieczeństwo prowadzonych robót.