Kontakt

ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI

M S Budownictwo Sp. z o. o. sp. k.

ul. Dąbrowskiego 193A

60-594 Poznań

NIP: 7811934289

   

Sekretariat

Telefon: +48 61 641 79 94

e-mail: biuro@msbudownictwo.pl

 

Księgowość

Specjalista ds. rozliczeń Dorota Tomczak

Telefon: +48 505 189 291

e-mail: d.tomczak@msbudownictwo.pl

 

Dział zamówień i logistyki

Kierownik Działu Logistyki Rafał Skrzypczak

Telefon: +48 512 192 960

e-mail: r.skrzypczak@msbudownictwo.pl

 

Specjalista ds. logistyki Agnieszka Michalska

Telefon: +48 512 192 865

e-mail: a.michalska@msbudownictwo.pl

 

Budowa

Kierownik projektu Michał Kaczmarek

Telefon: +48 512 192 780

e-mail: m.kaczmarek@msbudownictwo.pl

 

Kierownik projektu Piotr Ignyś

Telefon: + 48 502 336 598

e-mail: p.ignys@msbudownictwo.pl

 

ms_budownictwo_300p