Kontakt

ADRES SIEDZIBY SPÓŁKI

M S Budownictwo Sp. z o. o. sp. k.

ul. Dąbrowskiego 193A

60-594 Poznań

NIP: 7811934289

   

Sekretariat

Telefon: +48 570 750 350

e-mail: biuro@msbudownictwo.pl

 

Księgowość

Specjalista ds. rozliczeń Dorota Tomczak

Telefon: +48 505 189 291

e-mail: d.tomczak@msbudownictwo.pl

 

Dział zamówień i logistyki

Kierownik Działu Logistyki Rafał Skrzypczak

Telefon: +48 512 192 960

e-mail: r.skrzypczak@msbudownictwo.pl

 

Budowa

Kierownik projektu Michał Kaczmarek

Telefon: +48 512 192 780

e-mail: m.kaczmarek@msbudownictwo.pl

     

ms_budownictwo_300p