MIEJSCE WYKONANIA
KALISZ

INWESTOR
TEATR IMIENIA W. BOGUSŁAWSKIEGO

ROZPOCZĘCIE/ZAKOŃCZENIE
09. 2008 – 09. 2012

WARTOŚĆ INWESTYCJI
5 500 000 zł

Realizacja na zlecenie Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, trzeciego najstarszego teatru dramatycznego w Polsce. Prace modernizacyjne budynku głównego teatru składały się z czterech etapów i trwały 5 lat. W I etapie wykonano remont pomieszczeń foyer, szatni, pomieszczeń kasowych, wejścia głównego oraz klatek schodowych. W ramach prac budowlanych wykonano posadzki z kamienia naturalnego, okładziny schodów z kamienia naturalnego, okładziny ścian z tapet tekstylnych oraz stiuków gipsowych zrekonstruowano stolarkę wewnętrzną oraz wymieniono instalacje elektryczne i sanitarne. II etap obejmował remont garderób, pomieszczeń restauracyjnych, kuchni, sanitariatów i pomieszczeń obsługi technicznej. W skład prac wchodziła: wymiana podłóg, okładzin ściennych, instalacji elektrycznych i sanitarnych, wymiana stolarki drzwiowej i pełne wyposażenie pomieszczeń w meble. III etap polegał na wykonaniu robót w branży budowlanej i elektrycznej związanych przebudową sceny budynku głównego Teatru i zaprojektowanie wraz z wykonaniem przebudowy elementów technologicznych zaplecza sceny głównej. Ostatnim etapem był remont fasady budynku, odnowiono elewację oraz zabezpieczono przed dewastacją. Wykonano izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian zewnętrznych, wymieniono stolarkę. Przeprowadzono prace wykończeniowe oraz wykonanie drenażu wewnętrznego i kanalizacji cieków podposadzkowych. W związku z faktem, iż Teatr jest obiektem zabytkowym, z tego powodu wszystkie prace remontowo - budowlane były prowadzone pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków.