MIEJSCE WYKONANIA
CHLUDOWO

INWESTOR
GMINA SUCHY LAS

ROZPOCZĘCIE/ZAKOŃCZENIE
11. 2011 – 11. 2012

WARTOŚĆ INWESTYCJI
2 500 000 zł

Realizacja na zlecenie firmy Gminy Suchy Las. Inwestycja polegała na zaprojektowaniu i wybudowaniu przedszkola publicznego w Chludowie, gmina Suchy Las, zgodnie z założeniami podanymi w programie funkcjonalno-użytkowym w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Należało wykonać pełnobranżową dokumentację projektową dla budowy przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.